YOOtheme

Üye Girişi

Sinemalar

Duyuru - Afiş

8-9 Ekim Grevi Kararı ve Savunma Örneği Aşağıdadır.

Eğitim Sen‘in grev kararını görmek için tıklayınız.

KESK‘in grev kararını görmek için tıklayınız.

8-9 Ekim iş bırakma kararı üye olanlar için ifade örneğini görmek için tıklayınız.

8-9 Ekim iş bırakma kararı üye olmayanlar için ifade örneğini görmek için tıklayınız.

9 Ekim iş bırakma kararı üye olanlar için ifade örneğini görmek için tıklayınız.

9 Ekim iş bırakma kararı üye olmayanlar için ifade örneğini görmek için tıklayınız.

 

Bilindiği üzere 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 10 uncu maddenin 8 inci fıkrası ile görev süresi dört yıl ve daha fazla olan yöneticilerin görevine son verilmişti. Bu durumda olan üyelerimizden bazıları, görevlerine son verilmesi işlemi ile birlikte dayanak KHK maddesinin Anayasaya aykırılı talebiyle birlikte idare mahkemesinde dava açmıştı. Bize ulaşan bilgilere göre, bu taleple açılan davalar, idare mahkemeleri tarafından incelenmeksizin reddedilmektedir.

Davaları bu şekilde incelenmeksizin reddedilen üyelerimiz, isterlerse kendilerine ulaşan bu kararları dilekçeyi kendilerine uyarlayarak temyiz edebilir.

Temyiz süresi tebliğ tarihinden itibaren 30 gündür. Davacı tarafından imzalanmış  2 adet dilekçenin üst kısmında yazılan mahkeme kalemine verilmesi, harçlarının yatırılması gerekmektedir.

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
Önemli Duyuru:Ankara MEM “Müdürlüğe ilk defa ve yeniden görevlendirme mülakat tarihlerini” “yangından mal kaçırırcasına” bugün akşam saatlerinde,duyurmuştur.Başvurusu olan ve mülakata çağırılan üyelerimizin ankara.meb.gov.tr adresinden randevu tarihlerini öğrenmeleri gerekmektedir. Randevu için ilgili tıklayınız.
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Mali Blanço Mayis 2014

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Devamını oku...

Mali Blanço Nisan

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Devamını oku...

Mali Blanço Mart 2014

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Devamını oku...

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

8-9 Ekim Grevi Kararı ve Savunma Örneği Aşağıdadır.

Eğitim Sen‘in grev kararını görmek için tıklayınız.

KESK‘in grev kararını görmek için tıklayınız.

8-9 Ekim iş bırakma kararı üye olanlar için ifade örneğini görmek için tıklayınız.

8-9 Ekim iş bırakma kararı üye olmayanlar için ifade örneğini görmek için tıklayınız.

9 Ekim iş bırakma kararı üye olanlar için ifade örneğini görmek için tıklayınız.

9 Ekim iş bırakma kararı üye olmayanlar için ifade örneğini görmek için tıklayınız.

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

662 sayılı KHK’nin 73. Maddesi ile 5664 sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanuna eklenen ek madde 3’ün 3’ncü fıkrasında;

“(3) İkinci fıkra uyarınca yapılan başvurular üzerine veya resen ilgili kurum ve kuruluşlarca düzeltilen ve tamamlanan bilgiler, en son 31/12/2013 tarihine kadar olmak üzere üçer aylık dönemler itibarıyla Bankaya gönderilir. Düzeltilen ve tamamlanan bilgiler dışında yeni hak sahibi bildirimi yapılamaz. Banka tarafından, söz konusu bildirimlerden hatasız ve eksiksiz olanlara göre hazırlanan listeler, üçer aylık dönemler itibarıyla 30/6/2014 tarihine kadar EGYO’ya gönderilir. Söz konusu listeler, hak sahipliğinin tespitinde ve ödemede esas alınmak üzere, iptal ve düzeltme listeleri olarak 30/9/2014 tarihine kadar EGYO tarafından Resmi Gazete’de ilan edilir.” Denilmektedir.

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Devamını oku...

Eğitimin ve toplumun kılık kıyafet uygulamaları üzerinden tek tipleştirilmesine karşı Merkez Yürütme Kurulumuzun 03.10.2013 tarihli ve 92 sayılı kararı ile 7 Ekim 2013'ten itibaren başlatılan "Ozgür giyimle" iş yerlerine gidilmesi eylemimizin 1 Temmuz 2015 tarihine kadar özgür kılık kıyafetle iş yerlerine gidilmesi biçiminde devamına karar verilmiştir. Ifade örneği yazının devamındadır.

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Devamını oku...

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmeliğe göre dört yıllık görev süresi dolan eğitim yöneticilerinin, bulundukları eğitim kurumu veya bir başka eğitim kurumunda görev sürelerinin uzatılabilmesi için, Yönetmeliğin ekinde yayımlanan EK-1 GÖREV SÜRESİ UZATILACAK EĞİTİM KURUMU MÜDÜRLERİ İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU üzerinden 100 üzerinden en az 75 puan almaları gerektiği kurala bağlanmıştır.

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Devamını oku...

2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı sonunda atamalar yoluyla yer değiştiren üyelerimizin, eski ve yeni okullarını şubemize bildirmeleri rica olunur.

İletişim Adresleri:

Tel: (312) 433 45 43

Mail: Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Sendika üyesi çalışanına verilen disiplin cezalarının görüşülmesi için İl Disiplin Kurulunda yapılacak olan toplantıya, sendika disiplin kurulu üyesi çağrılmadığından açılan dava sonucunda, hukuka aykırılık olduğu gerekçesiyle verilen ceza iptal edildi.(Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğinin '' Kurulların Kuruluşlarına İllişkin Esaslar '' başlıklı 4. madde)

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Sınıf Öğretmenliğinden Branş Öğretmenliğine Geçiş için Açılan Dava Kazanıldı. 2012 yılında öğretmenlerin il içi alan değişikliği klavuzu uyarınca İsmail SAĞDIÇ'ın alan değişikliğini Sosyal Bilgiler Öğretmeni  olarak yaptığı başvurusunun kabul edilmemesi üzerine, açılan karşı dava kazanıldı.

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Danıştay Kararı sebebiyle, Kasım 2009 tarih ve 2626 sayılı Tebliğler dergisinde yayınlanan Tali terbiye Kurulunun 12/10/2009 tarih, 174 sayılı Sağlık Meslek Lisesi Öğrencilerinin mesleki Eğitim Uygulamalarına İlişkin Yönergesinin 8. maddesi gereği, bu tarihten itibaren işletmelerde mesleki eğitimi izleyen sağlık meslek lisesi öğretmenlerinin bu görevleri ek ders dışında bırakılmış ve öğretmenler bu ücretlerini alamamışlardır.

Buna yol açan düzenleme, Danıştay 8. Dairesinin 28/12/2011 tarih, esas 2009/10589, karar 2011/7109 sayılı kararı ile iptal edilmiştir.

Bu durumdaki üyelerimiz, 2014 yılının 31 Aralığına kadar bulundukları kurumlarına dilekçe ile müracaat ederek bu döneme ilişkin görevlendirmeleri var ise ek ders ücretlerini isteme hakkına sahiptirler. Bu talepleri idare tarafından ret edildiği takdirde, ret işleminin kendilerine tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 gün içerisinde dava açılarak alacakları alınabilir.

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Taşeron yasa taslağı tüm çalışma yaşamının bir bütün olarak taşeronlaştırılmasıdır.

Taslağın her maddesi emekçilerin hak aramasının olanaklarının da ortadan kaldırılmasına hizmet etmek hedefiyle hazırlanmıştır. Krizi fırsata çevirmeye çalışan AKP hükümeti, Soma katliamından sonra yapılan “Taşeronluğu bitireceğiz” açıklamalarının hemen ardından gelen yasa tasarısı ile kamuoyunu aldatmaktadır.  Yasa taslağının amacı tüm çalışma yaşamını taşeronlaştırmaktır. Taşeron çalıştırma tümden yasaklanıp iş güvencesi sağlanmadıkça,  işçi sağlığı ve iş güvenliği kuralları eksiksiz olarak uygulanmadıkça çalışanların hem iş hem de can güvenliği üzerindeki tehdit ortadan kalkmayacaktır.

Taşeron yasa taslağının geri çekilmesi için, KESK ŞUBELER PLATFORMU, 6 Haziran Cuma günü, saat 12:45'te TBMM'nin önünde basın açıklaması yapacaktır.

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com