YOOtheme

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan duyuru ile, Bakanlığa bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda yöneticilikleri sona erenler bulundukları eğitim kurumunda alanlarında açık norm kadro bulunması ve istemeleri halinde bu eğitim kurumuna atanacaklardır. Aksi durumda öncelikle kadrolarının bulunduğu ilçede olmak üzere il sınırları içinde durumlarına uygun ihtiyaç bulunan eğitim kurumlarına, istekleri dikkate alınarak öğretmen olarak atanacaklardır. Gerek kendi kurumlarına gerek başka bir okula atanmak isteyen üyeler bir dilekçe ile bu taleplerini iletebilirler. Verecekleri dilekçeye "yasal haklarım saklı kalmak kaydı ile" ibaresini ekleyebilirler. İstek belirtmemeleri, tercihte bulunmamaları halinde atamaları resen yapılacaktır. Resen atama işlemine karşı dava açılabilir. Resen atama yasal düzenlemelerle idareye verilmiştir. Bu şekildeki atamalarda yasal düzenlemelere aykırılık olmadığı sürece lehe sonuç alınması zordur.

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Devamını oku...

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

KESK, TMMOB, TTB ve DİSK'li kadınlarla  26/08/2014 saat 18:00'da Güvenpark'ta basın açıklaması yapılacaktır. Katılımı güçlendirelim.

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

10 Haziran 2014 gün ve 2906 sayılı Resmi Gazetede, “Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmelik” yayınlanmıştı. Yönetmeliğe göre 4 (dört) yıllık görev süresi dolan eğitim yöneticilerinden müdürlerin bulundukları eğitim kurumunda görev sürelerinin uzatılıp uzatılmayacağına dair puanlar 21.08.2014 açıklanmıştır.

Buna göre 100 üzerinden 75 puan ve üzeri alanların görev süreleri uzatılmıştır.

Bir kadrolaşma hareketine dönüşmüş olan bu uygulama ile Eğitim Sen üyesi olan çok sayıda okul müdürünün görev süreleri uzatılmamıştır. Arkadaşlarımızın uğramış olduğu haksızlıklara EĞİTİM SEN tepkisini sürdürmeye devam edecektir.

Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı, Resmi Gazete` de yayınlanan "Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği" değişiklikleri ile ana sınıfı ve uygulama sınıflarında 2014-2015 eğitim ve öğretim yılından itibaren, günde 50`şer dakikalık aralıksız 6 etkinlik saati süreyle öncelikli olarak ikili eğitim yapılacağını açıklamıştır. Eğitim Sen olarak okul öncesi eğitim kurumlarında “İkili Eğitim” kararının geri alınması ve okul öncesi eğitim mutlaka tam gün olarak devam ettirilmesine yönelik görüşlerini Milli Eğitim Bakanlığı’na iletecektir.

Bunlarla birlikte Eğitim Sen olarak kamu kaynaklarının özel okullara aktarılması, rotasyon ve torba yasaya karşı basın açıklaması yapılacaktır. Basın açıklaması için:

Tarih : 25 Ağustos 2014 Pazartesi

Toplanma yeri ve saati : Saat 11.00 de - YKM önü

Açıklama : Saat 11.30 - Milli Eğitim bakanlığı önü.

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı sonunda atamalar yoluyla yer değiştiren üyelerimizin, eski ve yeni okullarını şubemize bildirmeleri rica olunur.

İletişim Adresleri:

Tel: (312) 433 45 43

Mail: Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Sendika üyesi çalışanına verilen disiplin cezalarının görüşülmesi için İl Disiplin Kurulunda yapılacak olan toplantıya, sendika disiplin kurulu üyesi çağrılmadığından açılan dava sonucunda, hukuka aykırılık olduğu gerekçesiyle verilen ceza iptal edildi.(Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğinin '' Kurulların Kuruluşlarına İllişkin Esaslar '' başlıklı 4. madde)

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Okullarının Yıldırım Beyazıt Üniversitesine idari bina olarak verilmesine tepki gösteren Altındağ-Atatürk Ortaokulu öğrenci ve velileri, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde eylem yaptı. Mağduriyetlerinin giderilmesi için yetkililere sesini duyurmaya çalışan öğrenci ve veliler, her Çarşamba günü de saat 13.00'te İl Milli Eğitim Müdürülüğü önünde basın açıklaması yapacaklar. Şube olarak bu eylemi destekliyoruz.

GEÇEN SENE SÖZ VERMİŞTİ!

Okulları önümüzdeki eğitim, öğretim yılında kapatılacak olan Ulus’taki Atatürk Ortaokulu öğrenci ve velileri, okullarının idari bina olarak Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’ne karşı bir süredir eylem yapıyordu. Son olarak Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde oturma  eylemi yapan öğrenci ve veliler, burada “Eğitim haktır, engellenemez” sloganları attı.

Çevredeki vatandaşlarında alkışlarda destek verdiği eylemde basın açıklamasını okuyan  Atatürk Ortaokulu öğrenci velisi Hüsne Özdeniz, Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Erol Bozkurt’un geçen sene kendilerine mağdur edilmeyeceklerine dair söz verdiğini, ancak şuan okulun kapatılma kararıyla mağdur duruma düştüklerini söyledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Bozkurt geçen sene verdiği söze rağmen,  son görüşmelerinden bu sözün değiştiğini anlatan Özdeniz, “Erol Bozkut bize ‘boşuna uğraşmayın, orası kapatılıp idari bina yapılacak’ diye açıklamalarda bulundu. Fakat biz veliler bu kapatılma kararından mağdur olmaz istemiyoruz ve okulumuz mevcut eğitime devam etme kararı çıkana kadar eylemlerimizi sürdüreceğiz” dedi.

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Sınıf Öğretmenliğinden Branş Öğretmenliğine Geçiş için Açılan Dava Kazanıldı. 2012 yılında öğretmenlerin il içi alan değişikliği klavuzu uyarınca İsmail SAĞDIÇ'ın alan değişikliğini Sosyal Bilgiler Öğretmeni  olarak yaptığı başvurusunun kabul edilmemesi üzerine, açılan karşı dava kazanıldı.

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Danıştay Kararı sebebiyle, Kasım 2009 tarih ve 2626 sayılı Tebliğler dergisinde yayınlanan Tali terbiye Kurulunun 12/10/2009 tarih, 174 sayılı Sağlık Meslek Lisesi Öğrencilerinin mesleki Eğitim Uygulamalarına İlişkin Yönergesinin 8. maddesi gereği, bu tarihten itibaren işletmelerde mesleki eğitimi izleyen sağlık meslek lisesi öğretmenlerinin bu görevleri ek ders dışında bırakılmış ve öğretmenler bu ücretlerini alamamışlardır.

Buna yol açan düzenleme, Danıştay 8. Dairesinin 28/12/2011 tarih, esas 2009/10589, karar 2011/7109 sayılı kararı ile iptal edilmiştir.

Bu durumdaki üyelerimiz, 2014 yılının 31 Aralığına kadar bulundukları kurumlarına dilekçe ile müracaat ederek bu döneme ilişkin görevlendirmeleri var ise ek ders ücretlerini isteme hakkına sahiptirler. Bu talepleri idare tarafından ret edildiği takdirde, ret işleminin kendilerine tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 gün içerisinde dava açılarak alacakları alınabilir.

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Soma da 301 maden işçisinin ölümü açık bir işçi katliamıdır. Bu katliam; taşeron çalıştırmanın sonuçlarını, işçi sağlığı ve iş güvenliği alanındaki yasal yetersizlikleri, var olan yasaların dahi uygulanmadığını, denetimlerin göstermelik olduğunu bir kez daha ve acı biçimde gözler önüne serdi. Ölümlü iş kazalarında dünyada üçüncü, Avrupa da birinci olan Türkiye'nin işçileri ve emekçileri olarak; "artık yeter" diyoruz. Aşağıdaki başlıklarda ciddi yaptırımlar içeren yasal düzenlemelerin gerçekleştirilmesini talep ediyoruz. Konuyla ilgili olarak imza kampanyası düzenliyoruz. Temsilcilerimiz işyerlerimizdeki tüm eğitim emekçilerinden imza toplayarak şubemize en kısa zamanda iletmelidirler.

 

İmza metnini buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

GÜNDEM:

  • TAŞERONLAŞTIRMA
  • PERFORMANS UYGULAMALARI
  • OKUL YÖNETİVCİLERİNİN YER DEĞİŞİKLİĞİNE KARŞI İŞ YERİ ÖRGÜTLENMESİ
  • 21 HAZİRANDA DÜZENLENECEK PİKNİK ORGANİZASYONU
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Taşeron yasa taslağı tüm çalışma yaşamının bir bütün olarak taşeronlaştırılmasıdır.

Taslağın her maddesi emekçilerin hak aramasının olanaklarının da ortadan kaldırılmasına hizmet etmek hedefiyle hazırlanmıştır. Krizi fırsata çevirmeye çalışan AKP hükümeti, Soma katliamından sonra yapılan “Taşeronluğu bitireceğiz” açıklamalarının hemen ardından gelen yasa tasarısı ile kamuoyunu aldatmaktadır.  Yasa taslağının amacı tüm çalışma yaşamını taşeronlaştırmaktır. Taşeron çalıştırma tümden yasaklanıp iş güvencesi sağlanmadıkça,  işçi sağlığı ve iş güvenliği kuralları eksiksiz olarak uygulanmadıkça çalışanların hem iş hem de can güvenliği üzerindeki tehdit ortadan kalkmayacaktır.

Taşeron yasa taslağının geri çekilmesi için, KESK ŞUBELER PLATFORMU, 6 Haziran Cuma günü, saat 12:45'te TBMM'nin önünde basın açıklaması yapacaktır.

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Soma katliamı ile ilgili grev kararı ve ifade örneklerini aşağıdan indirebilirsiniz.

 

 

 

EĞİTİM SEN MYK Grev Kararı

Üye olanlara ilişkin ifade örneği

Üye Olmayanlara ilişkin ifade örneği

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Devamını oku...