YOOtheme

Bir süredir kamuoyunda çeşitli yönleri ile tartışılan ve eğitim emekçilerini doğrudan olumsuz etkileyecek olan zorunlu yer değiştirme konusunda örgütsel tepkimizi ortaya koymak için, 17 Temmuz 2014 Perşembe günü, MEB ve TBMM üzerinden görüşmeler sürerken, TBMM Dikmen kapısı önünde saat 12.30’da kitlesel basın açıklaması yapılacaktır. Tatilde olan üyelerimizi de bulundukları yerlerde yapılacak eylem ve etkinliklere katılmaya çağırıyoruz.

(“İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun Tasarısı” adı ile anılan Torba Yasa,  15 Temmuz Salı gününden itibaren TBMM genel kurulunda görüşülmeye başlanmıştır.

AKP Hükümetinin 30 Mayıs’ta 60 madde olarak Meclis’e sunduğu torba yasa tasarısı, komisyon aşamalarında yapılan eklemelerle 154 maddeye çıkarılmıştır. Taşeron çalışmanın kapsamının genişletilmesinden, patronlara sigorta ve prim affına kadar birbiri ile ilgisiz çok sayıda kanun ve kanun hükmünde kararnamede değişiklik öngören torba yasa tasarısının 95. Maddesine yapılan bir ekleme ile bir süredir kamuoyunda tartışılan ve öğretmenlere rotasyon (zorunlu yer değiştirme) getiren olan bir düzenleme yapılmıştır.)

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Verilen Disiplin Cezalarında, Sendika İl Disiplin Kurulu Üyesinin Katılmadığı gerekçesiyle açılan davanın iptaline karar verildi. Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğinin '' Kurulların Kuruluşlarına İllişkin Esaslar '' başlıklı 4. maddesi uyarınca bulunması gereken davacının üyesi bulunduğu Sendikanın bulunmaması üzerine  hukuka aykırılık bulunduğundan iptali istendi.

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Verilen Disiplin Cezalarında, Sendika İl Disiplin Kurulu Üyesinin Katılmadığı gerekçesiyle açılan davanın iptaline karar verildi. Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğinin '' Kurulların Kuruluşlarına İllişkin Esaslar '' başlıklı 4. maddesi uyarınca bulunması gereken davacının üyesi bulunduğu Sendikanın bulunmaması üzerine  hukuka aykırılık bulunduğundan iptali istendi.

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Okullarının Yıldırım Beyazıt Üniversitesine idari bina olarak verilmesine tepki gösteren Altındağ-Atatürk Ortaokulu öğrenci ve velileri, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde eylem yaptı. Mağduriyetlerinin giderilmesi için yetkililere sesini duyurmaya çalışan öğrenci ve veliler, her Çarşamba günü de saat 13.00'te İl Milli Eğitim Müdürülüğü önünde basın açıklaması yapacaklar. Şube olarak bu eylemi destekliyoruz.

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Devamını oku...

Sınıf Öğretmenliğinden Branş Öğretmenliğine Geçiş için Açılan Dava Kazanıldı. 2012 yılında öğretmenlerin il içi alan değişikliği klavuzu uyarınca İsmail SAĞDIÇ'ın alan değişikliğini Sosyal Bilgiler Öğretmeni  olarak yaptığı başvurusunun kabul edilmemesi üzerine, açılan karşı dava kazanıldı.

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Danıştay Kararı sebebiyle, Kasım 2009 tarih ve 2626 sayılı Tebliğler dergisinde yayınlanan Tali terbiye Kurulunun 12/10/2009 tarih, 174 sayılı Sağlık Meslek Lisesi Öğrencilerinin mesleki Eğitim Uygulamalarına İlişkin Yönergesinin 8. maddesi gereği, bu tarihten itibaren işletmelerde mesleki eğitimi izleyen sağlık meslek lisesi öğretmenlerinin bu görevleri ek ders dışında bırakılmış ve öğretmenler bu ücretlerini alamamışlardır.

Buna yol açan düzenleme, Danıştay 8. Dairesinin 28/12/2011 tarih, esas 2009/10589, karar 2011/7109 sayılı kararı ile iptal edilmiştir.

Bu durumdaki üyelerimiz, 2014 yılının 31 Aralığına kadar bulundukları kurumlarına dilekçe ile müracaat ederek bu döneme ilişkin görevlendirmeleri var ise ek ders ücretlerini isteme hakkına sahiptirler. Bu talepleri idare tarafından ret edildiği takdirde, ret işleminin kendilerine tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 gün içerisinde dava açılarak alacakları alınabilir.

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

21 Haziran Cumartesi Günü Genel Üye Katılımlı Şube  Pikniğimiz olacaktır. Okulumuzdan gelecek kişi sayısını  0312 433 45 43  numaralı telefona bildirmeniz rica olunur.

 

TARİH : 21/06/2014

KALKIŞ SAATİ : 9:00

BULUŞMA YERİ : KURTULUŞ PARKI ÇOK KATLI OTOPARK YANI

PİKNİK ALANI : AŞAĞI ÇAVUNDUR MAH. KÜME EVLERİ ÇUBUK

PROGRAM :

KAHVALTI (ŞUBEMİZ TARAFINDAN VERİLERCEKTİR)

MÜZİK DİNLETİSİ

NOT: Kendi imkanlarıyla gelemeyecek üyelerimiz için servis sağlanacaktır. Ancak işyeri temsilcilerimizin katılımcı sayısını en geç 18 Haziran tarihinde şubemize bildirmeleri gerekmektedir.

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Soma da 301 maden işçisinin ölümü açık bir işçi katliamıdır. Bu katliam; taşeron çalıştırmanın sonuçlarını, işçi sağlığı ve iş güvenliği alanındaki yasal yetersizlikleri, var olan yasaların dahi uygulanmadığını, denetimlerin göstermelik olduğunu bir kez daha ve acı biçimde gözler önüne serdi. Ölümlü iş kazalarında dünyada üçüncü, Avrupa da birinci olan Türkiye'nin işçileri ve emekçileri olarak; "artık yeter" diyoruz. Aşağıdaki başlıklarda ciddi yaptırımlar içeren yasal düzenlemelerin gerçekleştirilmesini talep ediyoruz. Konuyla ilgili olarak imza kampanyası düzenliyoruz. Temsilcilerimiz işyerlerimizdeki tüm eğitim emekçilerinden imza toplayarak şubemize en kısa zamanda iletmelidirler.

 

İmza metnini buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

GÜNDEM:

  • TAŞERONLAŞTIRMA
  • PERFORMANS UYGULAMALARI
  • OKUL YÖNETİVCİLERİNİN YER DEĞİŞİKLİĞİNE KARŞI İŞ YERİ ÖRGÜTLENMESİ
  • 21 HAZİRANDA DÜZENLENECEK PİKNİK ORGANİZASYONU
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Taşeron yasa taslağı tüm çalışma yaşamının bir bütün olarak taşeronlaştırılmasıdır.

Taslağın her maddesi emekçilerin hak aramasının olanaklarının da ortadan kaldırılmasına hizmet etmek hedefiyle hazırlanmıştır. Krizi fırsata çevirmeye çalışan AKP hükümeti, Soma katliamından sonra yapılan “Taşeronluğu bitireceğiz” açıklamalarının hemen ardından gelen yasa tasarısı ile kamuoyunu aldatmaktadır.  Yasa taslağının amacı tüm çalışma yaşamını taşeronlaştırmaktır. Taşeron çalıştırma tümden yasaklanıp iş güvencesi sağlanmadıkça,  işçi sağlığı ve iş güvenliği kuralları eksiksiz olarak uygulanmadıkça çalışanların hem iş hem de can güvenliği üzerindeki tehdit ortadan kalkmayacaktır.

Taşeron yasa taslağının geri çekilmesi için, KESK ŞUBELER PLATFORMU, 6 Haziran Cuma günü, saat 12:45'te TBMM'nin önünde basın açıklaması yapacaktır.

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Soma katliamı ile ilgili grev kararı ve ifade örneklerini aşağıdan indirebilirsiniz.

 

 

 

EĞİTİM SEN MYK Grev Kararı

Üye olanlara ilişkin ifade örneği

Üye Olmayanlara ilişkin ifade örneği

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Devamını oku...

Soma`daki katliamın sorumlularını biliyoruz.

İşçi sağlığı ve güvenliğinin tamamen bir maliyet unsuru olarak görüldüğü ve maksimum kârı elde etmek için en acımasız üretim süreçlerinde çalışmak zorunda bırakılan Soma`daki yüzlerce işçi kardeşimiz başından beri ölüme terk edilmişlerdir.

Özelleştirme, taşeronlaştırma politikalarını sürdürenler, maliyet düşürmek için işçilerin hayatına kast edenler, onlara cesaret verenler, daha önceki madenci katliamlarını sözleriyle ve icraatlarıyla aklayanlar, iş güvenliği yasasıyla işyerlerindeki denetimleri bile özelleştirenler Soma katliamının failidir ve hesap vermelidir.

DİSK-KESK-TMMOB ve TTB olarak tüm işçi sınıfını, emekçileri ve emek dostlarını, Soma`daki işçi kardeşlerimiz için ayağa kalkmaya çağırıyoruz.

· 14 Mayıs 2014 Çarşamba günü ülkenin dört bir yanında ve işyerlerinde düzenlenen eylemleri yaygınlaştıracak ve kitleselleştireceğiz.

· 15 Mayıs 2014 Perşembe günü, siyah giyinip, siyah kurdeleler takarak saat 09:00`da tüm Türkiye`de tüm işyerlerinde 3 dakikalık saygı duruşu yapılarak iş bırakacak ve illerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müdürlükleri önüne yürüyeceğiz.

· 15 Mayıs 2014 Perşembe günü tüm halkımızı siyah giyinmeye, siyah kurdeleler takmaya, evinin, işyerinin balkonuna, aracına siyah bezler asmaya çağırıyoruz.

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

1 Mayıs 2014 fotoğraflarını görmek için resmin üzerine tıklayınız.

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Yönetmelik taslağının geri çekilmesi için TÜRK PDR DER ile birlikte 07 Mayıs 2014 Çarşamba günü saat 12.00'da MEB önünde kitlesel basın açıklaması yapılacaktır. Tüm rehber öğretmenleri ve üyelerimizi eylemimize bekliyoruz.

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com