YOOtheme

Aşamalı Devamsızlık Yönetimi (ADEY) kılavuzunun uygulama aşamalarındaki RİDEF (Risk ve İhtiyaç Değerlendirme Formu)  içerisinde yer alan çocuğun ailesi ve özel yaşamıyla ilgili soruların özel yaşamlarını ihlal eden niteliği ve hukuka aykırı olan  yönlerini daha önce belirtmiştik. Ancak kimi soruları cevaplamadan işlem yapmak istediğimizde  sistemin kabul etmediği ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle RİDEF uygulamasına yönelik okullara verilecek bir  dilekçe örneği hazırlamış bulunmaktayız. Dilekçe örneği yazının devamındadır.

 

 

…………………… ……İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜ’NE

…./…/….…

 

Müdürlüğünüzde …………..….öğretmeni olarak görev yapmaktayım. Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürlüğünce Aşamalı Devamsızlık Yönetimi(ADEY) konusunda 2011/47 sayılı Genelge yayımlanmıştır. Bu kılavuzun uygulama aşamalarındaki RİDEF(Risk ve İhtiyaç Değerlendirme Formu) içerisinde çocuğun ailesinin özel yaşamına ve aile bireylerinin kişisel değerlerine ilişkin sorularda yer almaktadır. Bu sorular Anayasa’nın “Özel hayatın gizliliği” başlıklı 20.maddesine, iç hukuk hükmündeki Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin özel yaşamın ve aile yaşamın korunmasını düzenleyen 8.maddesine açıkça aykırıdır. Bu nedenle söz konusu soruların doldurulmasını istemek, bu anketleri okul müdürlüğüne vermek 5237 sayılı Türk Ceza Yasası’nın Dokuzuncu Bölümünde yer alan “Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar”ı düzenleyen 134., 135. Ve 136.maddelerini ihlal edecek nitelikte olduğundan konusu suç olan emir niteliğindedir. Anayasa’nın “Kanunsuz emir” başlıklı 137.maddesinin 2.fıkrası uyarınca konusu suç olan emrin hiçbir surette yerine getirilemeyeceği kurala bağlandığından bu soruları cevaplamadan söz konusu formu doldurmak istediğimde ise sistem onay vermemektedir. Bu nedenle söz konusu formları zamanında teslim etmememden kaynaklı sorumluluk bana ait değildir.

Ayrıca bu sorular arasında çocuğun devamsızlığıyla ilgili kimi soruların ise çocuğun güven duyabileceği bir ortamda bir psikolog ya da en azından rehber öğretmenle görüşmesi sağlanmadan cevaplanmasının mümkün olmadığı kanısındayım.

Arz ederim.

Ad-Soyad

 

Adres:

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com